BouwSupport

Als zelfstandige onderneming is BouwSupport gestart in 1996, voortgekomen uit een reeds bestaand bouwkundig adviesbureau waarbij de al aanwezige 'know how' werd versterkt en uitgebreid.

Onze kracht is het bundelen van de diverse disciplines in de processen van de bouwvoorbereiding en -uitvoering; u levert de ontwerp- of bestektekeningen, wij vervaardigen het bestek en / of bestek- en werktekeningen. In het verdere proces kunnen wij tevens zorgdragen voor de gehele of gedeeltelijke bouwcoördinatie. Alles natuurlijk in nauw overleg met u als opdrachtgever; het blijft uw ontwerp of initiatief waarbij wij uw visie nooit uit het oog zullen verliezen.

Door ons streven naar perfectie en synergie tussen de diverse disciplines zijn wij altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken zowel wat betreft de kennis van voorschriften en regels alsmede van toe te passen materialen en bouwtechnieken. Mede door onze achtergronden, ervaringen opgedaan bij aannemers, architecten- en adviesbureaus, kunnen wij ons zeer goed inleven in de eisen en wensen van onze opdrachtgevers welke bestaan uit projectontwikkelaars, architecten, instellingen en aannemers. Maar ook de particulier weet met regelmaat onze werkzaamheden op waarde te schatten.Postadres:
Postbus 61
5670 AB Nuenen  
Bezoekadres:
Voirt 60
5671 HD Nuenen  
Telefoon:  
Telefax:
E-mail:
040 - 283 91 05
040 - 284 58 54
info@bouwsupport
Wij zijn per 1 april 2006 verhuisd naar Voirt 60 Nuenen